Na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove aktivna su dva znanstvena projekta:

 

A. Praktična etika i hrabrost za opće dobro u vremenima krize. Ima li u hrvatskom društvu mjesta za vrline? - voditelj prof. dr. sc. Ivan Koprek, suradnici: prof. dr. sc. Anto Mišić, doc. dr. sc. Anto Pavlović, doc. dr. sc. Dražen Volk i Anita Calvert, zn. novakinja.

Rezultati projekta:

1. 31. 01. 2014. - U kakvom su odnosu tržište, cijene i vrijednosti? - Simpozij Centra za poslovnu etiku

2. Zbornik simpozija: I. Koprek i A. Calvert (uredili), Vrijednost i cijene, Zagreb, 2014.

3. Smisao za dobro. Zapošljavanje posebno osjetljivih skupina radnika.

B. Kršćanska filozofija unutar hrvatske filozofije 20. stoljeća - voditelj prof. dr. sc. Ivan Šestak, suradnici: prof. dr. sc. Josip Oslić (KBF) i doc. dr. sc. Anto Gavrić.

Rezultati projekta:

1. 28. 03. 2013. - Konferencija o hrvatskoj neoskolastici

2. Zbornik konferencije: I. Šestak, J. Oslić, A. Gavrić (ur.), Prilozi o hrvatskoj neoskolastici, Zagreb, 2014.