STUDIJSKI PROGRAMI FILOZOFSKOG FAKULTETA DRUŽBE ISUSOVE U ZAGREBU

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI
Jednopredmetni preddiplomski studij filozofije
Jednopredmetni preddiplomski studij filozofije i religijskih znanosti

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI
Jednopredmetni diplomski studij filozofije
Jednopredmetni diplomski studij religijskih znanosti

ZAŠTO STUDIRATIA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU DRUŽBE ISUSOVE U ZAGREBU?

Programi studija Filozofskog fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu izrađeni su na zasadi duge i bogate tradicije isusovačkog visokog školstva koja je obogaćena suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima na području filozofije odnosno komparativnog proučavanja religija.

MOGUĆNOSTI RAZVOJA KARIJERE

Prvostupnici jednopredmetnog studija filozofije odnosno jednopredmetnog studija filozofije i religijskih znanosti stječu široku humanističku naobrazbu koja osposobljava za stručne poslove u kulturnih ustanovama, politici, obavijesnim sredstvima, izdavačkoj djelatnosti, bibliotekama, knjižnicama te u udrugama civilnog društva. Završeni preddiplomski studij omogućuje studentu upis na diplomski studij filozofije ili religijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, kao i na druge diplomske studije na humanističkim i društvenim smjerovima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Završetkom diplomskog studija filozofije odnosno diplomskog studija religijskih znanosti studenti mogu raditi u srednjoškolskim obrazovnim ustanovama, i to kao nastavnici povijesti filozofije, logike i etike, ali i na drugim poljima na kojima se traže znanja iz humanističkog i društvenog područja.

Uvjeti upisa u preddiplomske studije u ak. god. 2017./18.

Obavijest o upisima u preddiplomske studije u ak. god. 2017./18. jesenski rok

Obavjest o upisima u diplomske studije u ak. god. 2017./18.

Prospekt FFRZ-a (pdf, 2.3MB)

Upisi u više godine studija ak. god. 2017./18.

Razredbeni postupak za upise u diplomske studije u ak. god. 2017./2018.