POVJERENSTVO ZA PREDDIPLOMSKE I DIPLOMSKE STUDIJE

1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak

2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović

3. Doc. dr. sc. Barbara Ćuk

4. Doc. dr. sc. Dražen Volk

5. Doc. dr. sc. Antun Volenik

POVJERENSTVO ZA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE

1. Prof. dr. sc. Anto Mišić

2. Izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić
3. Prof. dr. sc. Josip Talanga

POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE I OSIGURANJE KVALITETE
1. Doc. dr. sc. Barbara Ćuk
2. Izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović
3. Izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak

4. Doc. dr. sc. Dražen Volk

5. Akademik Mislav Ježić

6. Iva Juričev-Mikulin

POVJERENSTVO / ODBOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU
1. Doc. dr. sc. Dražen Volk
2. Akademik Mislav Ježić
3. Doc. dr. sc. Antun Volenik

POVJERENSTVO / ODBOR ZA MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE
1. Dr. sc. Miroslav Čadek
2. Josip Ledić
3. Prof. dr. sc. Anto Mišić

POVJERENSTVO ZA NATJEČAJE I RADNA MJESTA
1. Doc. dr. sc. Anto Pavlović
2. Prof. dr. sc. Anto Mišić
3. Romuald Kantoci, dip. iur.

ECTS – KOORDINATOR

1. Doc. dr. sc. Dražen Volk

ETIČKO POVJERENSTVO
1. Prof. dr. sc. Josip Talanga
2. Doc. dr. sc. Tadija Milikić
3. Doc. dr. sc. Niko Bilić

POVJERENIK ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

1. Doc. dr. sc. Antun Volenik

KNJIŽNIČNO VIJEĆE
1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović
2. Doc. dr. sc. Mijo Nikić
3. Đurđica Čubranić, prof.

POVJERENSTVO ZA PRIZNAVANJE ISPITA KOD PRIJELAZA STUDENATA
1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak
2. Doc. dr. sc. Anto Pavlović
3. Izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić

POVJERENSTVO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST
1. Doc. dr. sc. Tadija Milikić
2. Doc. dr. sc. Dražen Volk
3. Doc. dr. sc. Mijo Nikić

POVJERENSTVO ZA REKTOROVU NAGRADU
1. Prof. dr. sc. Anto Mišić
2. Akademik Mislav Ježić
3. Prof. dr. sc. Josip Talanga